سخن مدیر‌مسئول:

فصلی که گذشت، شامل رویدادهای مهمی در حوزه امنیت الکترونیک و پدافندغیرعامل بود. برگزاری شکوهمند هفته پدافند غیرعامل با رویدادها، مصوبات و اقدامات ارزشمندی همراه بود. تاکیدات مجدد مقام معظم رهبری بر اجرای پدافند غیرعامل، انجام هماهنگی های بیشتر و ابلاغ مصوبات متعدد پدافند غیرعامل، خصوصا در حوزه سایبری به تمامی دستگاه ها، نشان داد که سازمان پدافند غیرعامل در یکی از فعالترین برهه های زمانی خود به سرمی برد. توجه ویژه به موضوع استراتژیک پدافندغیرعامل، رویکرد سره ای است که شاید اگر در جهان فراگیرشود، شاهد جهانی بهتر برای زندگی بشریت باشیم. توسعه ی حملات فیزیکی و سایبری، بعضا در مدل‌‌های غیرنظامی و بدون بهره مندی از جنگ افزار در سراسر جهان، به دلیل مشکلات عمومی اقتصادی و تعارضات سیاسی در حال گسترش است. طبق آمار دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، جرم و جنایت در جهان در حال افزایش است. همچنین بر طبق آخرین گزارش سالیانه انجمن بین المللی آتشنشانی و خدمات نجات CTIF آمار آتش سوزیها در جهان بهطور متوسط حدود 14 %افزایش یافته است. به همین دلیل پروژه ها و تجهیزات حفاظت و امنیت الکترونیک، هر روز سهم موثر تری از نیازهای بشری را به خود اختصاص میدهند. از سوی دیگر، وضعیت امنیت سایبری در جهان، در شرایطی بسیار شکننده قراردارد تا آنجا که رکورد حمالت سایبری در سال 2018 شکسته شد. شرکت مک آفی، گزارشی را منتشر نمود که نشان می داد در سه ماهه چهارم و پایانی سال گذشته ۲۰۱۷ میالدی تقریبا در هر دقیقه ۵۰۰ حمله بدافزاری کشف و ثبت گردیدهاست. طبق همین گزارش پیشبینی میشد که در سال 2018 این رکورد شکسته شود که طبق بررسیهای بهعمل آمده همان شرکت، این اتفاق افتاده است. نظر به وابستگی بسیاری زیرساختها در جهان، خصوصا زیرساختهای مالی و صنعتی به حوزه ICT ،توسعه حمالت سایبری، توجه بیشتر به حوزه امنیت و پدافند سایبری را هرچه بیشتر مشخص می کند. متاسفانه شاهد رکود اقتصادی و دشواری تداوم فعالیت های اقتصادی در کشور هستیم. این رکود موجب کندی تمامی کسب و کارها شده است. متاسفانه سهم بودجه های حوزه پدافند غیرعامل و امنیت الکترونیک (ایمنی و حفاظتی) نیز مشمول این رکود هستند. نکته نگران کننده آن است که شرایط رکود، موجب افزایش ریسک نگهداری و بهره برداری می شود. از سوی دیگر، به دلیل افزایش سرسام آور هزینه ها، نگهداری ابنیه و تجهیزات موجود، اهمیت دوچندان یافته است. لذا منطقا در این شرایط، توجه ویژه به حوزه امنیت الکترونیک، خصوصا کارکردهای پدافندی آن، نه تنها هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری بسیار مطمین و ضروری به شمار میرود. این شماره از مجله امنیت الکترونیک، سعی بر آن دارد تا ضمن توجه ویژه به بخشهای کمتر مورد توجه قرار گرفته سامانه های حفاظت و امنیت الکترونیک، توجه ویژه ای به بخش کسب وکار در کشور داشته باشد. لذا تهدیدات سایبری بانکها و مراکز خرید، جزو بخشهای مورد بررسی بیشتر در این شماره به حساب میآیند.

سخن سر دبیر

عرض سلام خدمت تمامی خوانندگان و مشتــــرکین محترم فصلنامه امنیت الکترونیک،در اینجا جا دارد از توجهتان به مطالب و محبت و حمایتتان از نشریه، تشکر کنیم. همانطور که ازطریق سایت نشریه مطلع شدید، نشریه امنیت الکترونیک با رونمایی از اولین شماره مجله در غرفه اتحادیه الکتریکی نمایشگاه بین المللی ایپاس 1397 حضور یافت و این فرصت را پیدا کرد تا با شما مخاطبان فرهیخته از نزدیک ارتباط برقرارکرده و از نظرات و پیشنهادات ارزشمندتان بهرهمند شود. حتما عزیزانی که از نمایشگاه دیدن کردند، کاهش محسوس برندهای خارجی را نسبت به محصولات داخلی مشاهده نمودند.این امر که از نوسانات شدید نرخ ارز ناشی میشود، تبعات مختلفی را دربر دارد. اما می توان از این نقصان در بازار به عنوان یک پتانسیل قوی برای پررنگتر کردن حضور تولیدات داخلی باکیفیت و ارتقا آنها استفاده کرد. طبیعی است بومی سازی محصولات و خدمات، علاوه بر کاهش قیمت نهایی محصول و گسترش بازار کار برای هموطنانمان،باعث دورماندن از هجوم حملات  بدافزارهای نرم افزاری خارجی و درنتیجه بالا رفتن امنیت سیستم های داخلی می شود. در همین راستا یکی از اساسی ترین رسالتهای فصلنامه امنیت الکترونیک شناسایی و معرفی و رسانه ایی سازی تولیدکنندگان و شرکتهایی که برای تولید محصول و خدمات باکیفیت در تلاش اند،است.