مجله امنیت الکترونیک – شماره ششم– بهار1403

شماره ششم

در این شماره می‌خوانیم:

  • 7 جریان پرطرفدار در صنعت امنیت در 2024
  •  آزمایشگاه دانش‌بنیان آتن: اولین تجربه‌ی اندازه‌گیری تخصصی  پارامترهای ویدئویی در جهان
  • تعیین روشی برای اندازه‌گیری خطا در تشخیص چهره‌ی ویدئویی
  • انتخاب راهبند خودکار مناسب وسایل نقلیه
  • مدیریت امنیت کارخانه‌ی فولاد
  • دستگاه‌های X-RAY
  • نشست با دکتر ذبیح‌اله حسن‌شاهی
فصل‌نامه‌ی اختصاصی صنعت حفاظت الکترونیک سال ششم/شماره ششم/بهار 1403