خرید تجهیزات نظارت تصویری توسط دولت و بانک‌های کشور مستلزم دریافت تاییدیه ماهیت تجهیزات نظارت تصویری از اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران (egovahi.ir) است. این الزامات روز به روز کاملتر اجرا می شود. در ابلاغ‌های رسمی، اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران، به عنوان مرجع مورد تایید سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص استعلام سطح امنیت، اصالت و پایداری تجهیزات نظارت تصویری معرفی شده است.

به گزارش امنیت الکترونیک، طبق الزامات پدافند غیرعامل در حوزه نظارت تصویری، ابلاغی به دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکهای کشور، تنها خرید تجهیزات نظارت تصویری (دوربین مداربسته، DVR، NVR و نرم افزارهای نظارت تصویری) مجاز است که دارای گواهی ماهیت از اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران باشند. این ابلاغات بصورت مجزا برای تمامی دستگاه‌های کشور ارسال شده است. نمونه ای از این ابلاغات در زیر آمده است.

الزامات پدافند غیرعامل سازمان انرژی اتمی

ابلاغ به سازمان انرژی اتمی ایران

الزامات پدافند غیرعامل در حوزه نظارت تصویری وزارت نفت

الزامات پدافند غیرعامل در حوزه نظارت تصویری وزارت نفت

الزامات پدافند غیرعامل حوزه نظارت تصویری ابلاغی به بانک مرکزی

الزامات پدافند غیرعامل حوزه نظارت تصویری ابلاغی به بانک مرکزی

این گزارش می افزاید، با بهره‌مندی دستگاه‌ها از این امکان رایگان، امکان ورود تجهیزات جاسوسی، کم کیفیت و مخل امنیت به دولت و دستگاه های عمومی از بین خواهد رفت و سطح پدافند غیرعامل دستگاه‌ها در حوزه نظارت تصویری، ارتقاء قابل توجهی خواهد یافت.