در جلسه روز گذشته‌ی شورای هماهنگی ترافیک استان، علاوه بر درخواست توسعه دوربین‌های ترافیکی، بر ضرورت اجرای طرح LEZ و داشتن معاینه فنی خودروها برای تردد در محدوده طرح ترافیکی تبریز تاکید شد.

به گزارش امنیت الکترونیک به نقل از  صدا و سیما، طرح LEZ سال گذشته برای 1800 هکتار یعنی 12% مساحت شهر تصویب شد و تاکنون بررسی مهمترین طرح های ترافیکی تبریز 4 دوربین پلاک خوان در این مناطق نصب شده است.
اعضای شورای ترافیک استان افزایش دوربین‌ها را در مبادی ورودی محدوده اجرای طرح خواستار شدند.
با اجرای این طرح سال گذشته 193 هزار خودرو اقدام به دریافت گواهی معاینه فنی کردند و 37 درصد از روزهای ناپاک و آلوده سال کاهش یافت.
موضوع دیگر ایجاد محدودیت تردد برای خودروهای باری در محدوده ترافیکی و هسته مرکزی شهر بود.
بر اساس این تردد خودروهای باری از ساعت 8 شب تا 10 صبح آزاد ،از ساعت 10 صبح تا 14 ممنوع و از ساعت 14 تا 17 آزاد و از ساعت 17 تا 20 ممنوع خواهد بود.
در این جلسه برای روان سازی ترافیک پل کابلی یا اتحاد ملی نیز مقرر شد لوپ دسترسی جدیدی به موازات این پل از طرف خیابان شهید باکری ائل گلی به سمت بازار ایجاد شود تا ترافیک ضربدری این مسیر کاهش یابد.
برای خدمت رسانی به بیماران و مراجعان بیمارستان امام رضا (ع) نیز با احداث دو پارکینگ در خیابان گلگشت و خیابان عطار نیشابوری موافقت و مقرر شد شهرداری عوارضی برای تغییر کاربری آن اخذ نکند.